Atelier

Atelier kursuscenter Søglas
Kursuscenter SØGLAS

80 m² undervisningslokale på 1. sal med plads til 10 kursister samt instruktør. Der arbejdes med Minor Bench Burner på alle arbejdspladser.

Minor Bench Burner er tilsluttet gas og oxygenmaskiner. Maskinerne er anbragt i et tilstødende depotrum, og der er således ingen støj herfra i undervisningslokalet.

Som kursist har du mulighed for at få den helt rigtige arbejdsstilling, idet der arbejdes ved guld-smedeborde og instillige stole.

Der forefindes 3 afspændingsovne i lokalet.

Lokalet er naturligvis udstyret med et særdeles effektivt udsugningsanlæg.

I en del af lokalet forefindes thekøkken med køleskab.

Ravstedhus har stillet et lager af glasstænger til rådighed, hvilket giver kursister mulighed for at købe glasstænger med hjem.

Home

Facebook